Πληροφορίες & Έρευνες marketing

Πληροφορίες & Έρευνες marketing

quote

«The best marketing doesn’t feel like marketing.»

– Tom Fishburne

Οι εταιρίες, στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εστιάζουν την προσοχή τους στον πελάτη και την ικανοποίηση των αναγκών του.
Αυτό απαιτεί συγκέντρωση περισσότερων γνώσεων γύρω από τον καταναλωτή και τις ανάγκες του.
Η τεχνολογία, η οποία επιτρέπει τη συγκέντρωση, επεξεργασία, μετάδοση και αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, βοήθησε στην εξέλιξη συστημάτων πληροφοριών μάρκετινγκ που διευκολύνουν καλύτερες αποφάσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο καταναλωτής.
H εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόσει επιτυχώς τα κάτωθι συστήματα marketing

 • Συστήματα Βάσης Δεδομένων Σημείων Πώλησης
 • Συστήματα βάσεων δεδομένων άμεσου μάρκετινγκ
 • Προγράμματα διατήρησης βάσεων δεδομένων πελατών
 • Έρευνες μάρκετινγκ
 • Έρευνα αναγνώρισης προϊόντος
 • Εξεύρεση χορηγών
 • Συμπεριφορά Καταναλωτών
 • Αγοραστική Συμπεριφορά Οργανισμών
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού
 • Τμηματοποίηση και Στόχευση της Αγοράς
 • Μελέτες Ικανοποίησης Πελατών
 • Μέτρα Δυνατοτήτων Αγοράς
Πληροφορίες & Έρευνες marketing