Εξεύρεση χορηγών

Εξεύρεση χορηγών

quote

«An investment in knowledge pays the best interest»

– Benjamin Franklin

Τα τελευταία χρόνια στην ελληνική δύσκολη πραγματικότητα, η χορηγία έχει αναπτυχθεί ταχύτατα.
Για τους χορηγούς αποτελεί μια εναλλακτική και συμπληρωματική της διαφήμισης στρατηγική επικοινωνίας.

Για τους χορηγούμενους αποτελεί μια βασική στρατηγική εξεύρεσης οικονομικών πόρων στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης.

Η σύνταξη, η αξιολόγηση και η αποτίμηση μιας χορηγικής πρότασης είναι προϋπόθεση προκειμένου η χορηγία να προσελκύσει το ενδιαφέρων των υποψηφίων χορηγών και να συνεισφέρει στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Activad Funding Investment